5 juni 2021

Van de voorzitter – juni 2021

Hans de Leeuw Excelsior Maassluis

Het seizoen 2020/2021 is uiteindelijk zeer teleurstellend verlopen. Al snel werd duidelijk dat er van een competitie geen sprake kon zijn. Maar met elkaar hadden we aan het begin van 2021 nog de hoop dat we in het voorjaar in ieder geval nog wat oefenwedstrijden zouden kunnen spelen. De KNVB was voornemens om daarnaast een Regio Cup te organiseren voor zowel senioren als de jeugd. Wat rest is een beperkte Regio Cup voor de jeugd in de maand juni.

De jeugd, ons eerste elftal en Onder de 21 heeft wel doorgetraind. Natuurlijk is het mooi om te zien dat het er daarbij fanatiek aan toe ging en de opkomst prima was. Maar het voetballen op zaterdag hebben we allemaal gemist.

Gelukkig lijken de vooruitzichten beduidend beter. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat de competitie na de zomer gewoon van start kan gaan. Misschien wordt het wel spannend of we publiek kunnen toelaten bij de start. Ik kijk er in ieder geval naar uit om op zaterdag weer langs de lijn te staan.

In mijn vorige column meldde ik dat we bezig waren om het vrijwilligersbeleid meer structuur te geven. Inmiddels hebben we twee leden gevonden die deze belangrijke taak op zich willen nemen. Diana van Leeuwen en Paula Lourens willen samen de coördinatie van de vrijwilligers op zich nemen. Gelukkig hebben we als Excelsior Maassluis veel vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan geen voetbalclub bestaan. Het is goed om in beeld te hebben wie wat precies doet en waar nodig zaken af te stemmen en ook te kijken waar we wellicht nog vrijwilligers nodig hebben. Diana en Paula zullen binnenkort op deze site iets meer vertellen over wat ze gaan doen.

Zoals jullie weten hebben we Ron van Leeuwen enige maanden geleden gevraagd het bestuur te komen versterken. Door zijn aanwezigheid in het bestuur hebben we korte lijnen met de voor ons zo belangrijke jeugd. Remco Jansen was verantwoordelijk voor de voetbal technische zaken en daarmee de schakel tussen het bestuur en de trainers. Hij maakt inmiddels geen deel meer uit van het bestuur, maar heeft wel het seizoen afgemaakt. Gelukkig zijn we er inmiddels in geslaagd om een vervanger voor hem te vinden in de persoon van Richard Dercks. Richard zal zichzelf binnenkort voorstellen.

Het was de bedoeling om beide tijdens de Algemene Ledenvergadering van juni formeel te benoemen als lid van ons bestuur. We hebben echter besloten deze vergadering door te schuiven naar september. We voorzien dat we in juni nog niet fysiek met een wat groter aantal leden bij elkaar kunnen komen. En een digitale ledenvergadering heeft niet onze voorkeur. Daarom hebben de ledenvergadering nu gepland staan op maandag 6 september. Dan willen we ook de jaarrekening van het seizoen 2020/2021 toelichten. En ook zullen we de begroting voor het komend seizoen presenteren.

Tijdens genoemde ledenvergadering zullen we dus stilstaan bij de financiële situatie van onze vereniging. We hebben het met elkaar liever over onze sportieve prestaties. Maar een voetbalclub en dus zeker het bestuur, moet ook op de financiën letten. Het zal jullie niet verbazen dat we ook op financieel gebied een bijzonder jaar hebben. Gelukkig kan ik jullie melden dat mede als gevolg van diverse maatregelen we het lopend seizoen positief zullen afsluiten.

Op het gebied van onze accommodatie is niets nieuws te melden. We weten allemaal dat onze accommodatie gedateerd is en er de komende jaren het nodige moet gebeuren. Ik hoop in het najaar iets meer te kunnen zeggen over waar aan gedacht wordt en wat al dan niet haalbaar is

Inmiddels is er een voetbalschool gestart op onze velden. Weliswaar is het geen initiatief van onze vereniging zelf, maar we hebben positief gereageerd op het verzoek van een aantal vaste trainers van Excelsior Maassluis om een voetbalschool te starten. We hebben onze velden daarom graag ter een beschikking gesteld. De start is zeker voortvarend te noemen, want vanaf het begin is er veel belangstelling om deel te nemen.

Met jullie kijk ik uit naar de start van het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin ons eerste elftal wederom op het hoogste niveau zal uitkomen. Een selectie met veel vertrouwde gezichten, maar ook met aantal nieuwe spelers en met oude bekenden die terugkeren. Maar ik kijk ook uit naar de andere elftallen. Veel teams spelen op een hoog niveau en dat past ook bij onze ambities. Maar ook de teams die op een meer recreatief niveau spelen zijn voor ons belangrijk. Excelsior Maassluis is een vereniging waar iedere voetballer, vrijwilliger, sponsor en supporter belangrijk is en zich thuis moet voelen.

Ik wens jullie een mooie zomer toe.

Hans de Leeuw
Voorzitter Excelsior Maassluis