Ledenadministratie

Op deze pagina vind je alle informatie over het lidmaatschap van Excelsior Maassluis. Als je lid wilt worden, wijzigingen wilt doorgeven of je lidmaatschap wilt opzeggen, vind je hier alle benodigde invulformulieren.

Heb je vragen of opmerkingen over je lidmaatschap kun je ook contact opnemen met de ledenadministratie.

Inschrijven bij Excelsior Maassluis

Inschrijfformulier

Vul dit in om spelend lid of donateur te worden.

Naar het inschrijfformulier →

Wijzigingen doorvoeren

Wijzigingsformulier

Geef wijzigingen in je gegevens zo snel mogelijk door.

Naar het Wijzigingsformulier→

Opzeggen Excelsior Maassluis

Opzegformulier

Vul het formulier in op je lidmaatschap te beëindigen.

Naar het Opzegformulier →

Contributie

De contributie voor het seizoen 2018-2019 is in de ALV vastgesteld op:

Senioren heren dames geboren voor 2000 € 233,00
Senioren heren zaal geboren voor 2000 € 174,00
Senioren heren veld en zaal samen geboren voor 2000 € 308,00
Jeugd onder 19 geboren in 2000-2001 € 187,00
Topsportselectie bijdrage Jeugd onder 19 € 95,00
Jeugd onder 17 geboren in 2002/2003 € 187,00
Topsportselectie bijdrage Jeugd onder 17 € 90,00
Jeugd onder 15 geboren in 2004/2005 € 174,00
Topsportselectie bijdrage Jeugd onder 15 € 70,00
Jeugd onder 13 geboren in 2006/2007 € 174,00
Topsportselectie bijdrage Jeugd onder 13 € 60,00
Jeugd onder 11 geboren in 2008/2009 € 163,00
Topsportselectie bijdrage Jeugd onder 11 € 50,00
Jeugd onder 09 geboren in 20010/2011 € 163,00
Topsportselectie bijdrage Jeugd onder 09 € 50,00
Mini´s geboren in ná 1 januari 2012 € 35,00
Donateurs € 90,00
Ondersteunende leden € 110,00
Bijdrage voor tenue (tenue blijft eigendom van Excelsior M) € 28,00
CPI 1,70 %

Inning van de contributie

Voor de contributiebetalingen door leden en donateurs werkt Excelsior Maassluis samen met ClubCollect. ClubCollect verzorgt het hele administratieve proces en biedt de leden van Excelsior Maassluis verschillende betaalmogelijkheden (waaronder betaling in termijnen).Voor alle overige betalingen zoals sponsorbijdrages, giften etc. kunt u gebruik maken van het rekeningnummer NL42RABO0336278802 t.n.v. Excelsior Maassluis.Heeft u problemen met het betalen van de contributie? Neemt u dan contact op met de ledenadministratie. Er zijn instanties die u wellicht kunnen helpen, waardoor u of uw kind met plezier kan sporten bij onze club.

Heeft u een negatieve ervaring met ClubCollect? Neem dan contact op met de ledenadministratie.

Clubcollect