Fysiotherapie / Sportspreekuur Excelsior Maassluis

Wat te doen bij een blessure?

In het seizoen 2018/2019 zal Paul Husslage, samen met Rob van den Broecke, coördinator zijn voor de medische begeleiding van de gehele jeugd van Excelsior Maassluis. Paul Husslage, fysiotherapeut van het 1e elftal, gaat met de therapeuten uit zijn praktijk de jeugd begeleiden. Dit zijn Remco van Vliet, Ruben ’t Hart en Samantha Koene.

Op deze pagina zal in het kort beschreven worden hoe de begeleiding er in de praktijk uit ziet en wat er verwacht wordt van spelers, trainers en medische staf.

De behandeling van spelers zal gebeuren in de praktijk van het Centrum voor Paramedische Hulp in Maassluis (De Vloot 59) of in Maasland (Langetaam 17)  tijdens het sportspreekuur.

Dit spreekuur is elke maandag en woensdag van 16.30 uur tot 17.30 uur.

Spelers kunnen hier bekeken worden, krijgen een diagnose en kunnen waar nodig behandeld worden of een vervolgafspraak maken. De fysiotherapeuten Samantha Koene, Remco van Vliet en Ruben ’t Hart gaan de spelers begeleiden. Na afloop zal de betreffende fysiotherapeut een verslag maken met de diagnose. Dit verslag wordt verstuurd naar zowel de trainer als de speler. Alle verslagen zullen op de club bewaard worden zodat er een medisch dossier van alle spelers kan worden opgebouwd.

Sportspreekuur maandag + woensdag

Wat moeten trainers en spelers doen als zij gebruik willen maken van dit sportspreekuur?

Het is elke maandag en woensdag mogelijk om langs te gaan, alleen dit MOET wel op afspraak, zonder afspraak GEEN behandeling. Er moet door de trainer/leider een mail worden gestuurd naar sportspreekuur@fysiocentrum.nl met daarin een korte beschrijving, de naam en het telefoonnummer van de speler. De mail moet voor maandag/woensdag 14.00 uur verzonden worden (liefst eerder). Vervolgens zal de betreffende fysiotherapeut contact opnemen met de speler om een tijd en locatie af te spreken.

Telefonisch contact opnemen kan ook, tussen 9.00 uur en 14.00 uur, tel 010 – 59 27 990.

Blessures tijdens trainingen

Wat te doen als er doordeweeks iets gebeurt? Als er tijdens trainingen iets gebeurt kan er naar worden gekeken door Paul Husslage of Rob van den Broecke op de club. Belangrijk is wel dat de trainer/leider even meeloopt en dat spelers niet zomaar binnen lopen. Dit is alleen mogelijk als er TIJDENS de training iets gebeurt. Masseren en tapen wordt doordeweeks niet gedaan op de club, of het moet in overleg gaan met Paul Husslage of Rob van den Broecke. Als er behandelingen nodig zijn zal dit via het Centrum voor Paramedische Hulp gecommuniceerd worden. De behandelingen zullen dan ook in de praktijk plaatsvinden.

Zolang er goed overleg is met de fysiotherapeuten, is er genoeg bereidheid om mee te denken.

Bij vragen of opmerkingen kan altijd contact opgenomen worden met Daan Smith (06-31920466).

Belangrijk is dus dat iedereen zich goed aan de afspraken houdt.

Maandag hersteltraining

Ook zullen er dit jaar hersteltrainingen worden gegeven door Ian Bell. Ian Bell zal in overleg met de therapeuten voor elke speler een eigen training maken, zodat deze sneller kunnen instromen in de

reguliere trainingen. Deze trainingen zullen van 18.30 uur tot 19.30 uur gegeven worden op de club. Spelers moeten altijd aangemeld worden bij Ian Bell, zodat hij een training kan voorbereiden. Telefoonnummer Ian Bell: 06-30115423

Schema

Hieronder in het kort een schema wat te doen bij blessures.

Dag Wat te doen?
Blessure op de maandag training Langs bij Rob van den Broecke bij het 1e
Blessure op dinsdag training Langs bij Paul Husslage bij het 1e
Blessure dinsdag/maandag Aanmelden sportspreekuur op woensdag voor 14.00 uur
Blessure op donderdag Langs bij Paul Husslage/Rob van den Broecke bij het 1e
Blessure op zaterdag Aanmelden sportspreekuur op maandag voor 14.00 uur

Hersteltraining altijd vooraf melden bij Ian Bell.

Mailen naar Centrum voor Paramedische Hulp: sportspreekuur@fysiocentrum.nlWat moet er in de mail naar het Centrum voor Paramedische Hulp?

Bellen kan ook, tussen 09.00 uur en 14.00 uur, telefoon: 010  59 27 990.

Vermeld in de mail:

  • Korte aanhef
  • Maak duidelijk dat het gaat om Excelsior Maassluis en dat je gebruik wilt maken van het sportspreekuur.
  • Vermeld over welk elftal + speler het gaat.
  • Geef kort aan wat er is gebeurd en wanneer dit gebeurde.
  • Zet altijd het telefoonnummer en het emailadres van de speler erbij zodat de therapeut contact kan opnemen!
  • Zet er voor de zekerheid ook je eigen nummer bij.

Contactgegevens:

Daan Smith: tel 06 31 92 04 66

Centrum voor Paramedische Hulp: sportspreekuur@fysiocentrum.nl of 010 59 27 990

Paul Husslage: tel 06 20 52 15 90

Remco van Vliet: tel 06 55 12 58 47

Ian Bell: tel 06 30 11 54 23