17 november 2021

Jack’s League gaat door zonder aanwezigheid publiek

De KNVB heeft overleg gehad met de Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde divisies (CVTD), de belangengroep van de verenigingen die uitkomen op de twee hoogste niveaus van het amateurvoetbal. Dit omdat er signalen waren van teams die wilden dat de competitie wordt opgeschort vanwege de nieuwste coronamaatregelen.

Zowel de KNVB als de CVTD zijn het erover eens dat er alles aan moet worden gedaan om de competitie tot een goed einde te brengen. De wedstrijden worden daarom de komende weken zonder toeschouwers gespeeld. Er is namelijk geen zekerheid dat er na 4 december wel met publiek kan worden gevoetbald. De druk op de tweede seizoenshelft zou door uitstellen dermate groot worden, dat er vaker doordeweeks gespeeld moet worden en dit is niet wenselijk voor spelers en publiek.

Het standpunt van de KNVB is al sinds de start van de coronaperiode dat als de overheid voetballen toestaat, we dit ook doen. Sporten is gezond en als je dit niet doet terwijl het wel mag, dan geven we een slecht signaal af naar de overheid en de samenleving.

Inhalen
Verder is besloten om de eerder afgelaste wedstrijden waar mogelijk midweeks in te halen, binnen de gebruikelijke termijn van 17 dagen. Daarmee blijft het huidige programma in stand. Uiteraard wordt er maatwerk geleverd als er bijvoorbeeld bij doordeweekse wedstrijden sprake is van grote reisafstanden. Voor het uitstellen van derby’s wordt uitsluitend het (veiligheid) advies gevolgd van de lokale overheid.

De laatste weken hebben relatief veel wedstrijden geen doorgang kunnen vinden vanwege coronabesmettingen binnen de teams. De KNVB gaat bekijken of aanscherping van de regels mogelijk en noodzakelijk is om zo te voorkomen dat nog meer wedstrijden om deze reden worden afgelast.

Compensatie
Veel verenigingen in de tweede en derde divisies ontvangen elk weekend duizenden toeschouwers, die ter plaatse bijvoorbeeld iets te eten en drinken kopen. Daarom betekent het niet mogen spelen met publiek voor deze clubs een financiële strop. Het kabinet werkt momenteel aan een compensatieregeling voor de geleden schade in de sportsector. Dit geldt dus ook voor deze en alle overige amateurverenigingen.

De competities op de andere niveaus worden ook niet onderbroken. Ook hiervoor geldt: voetballen als voetballen kan.

Bron: KNVB.nl