11 maart 2022

Bestuur betrekt leden bij ontwikkeling nieuwe plannen

Nieuws Excelsior Maassluis

Het huidige beleidsplan van Excelsior Maassluis loopt dit jaar af. Daarom is het tijd voor nieuwe plannen. Waar staat Excelsior Maassluis over 5 jaar? Wat voor vereniging willen we zijn? Die vragen gaat het bestuur niet alleen beantwoorden. Daarom worden alle geledingen van de vereniging actief betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe beleidsplan. Excelsior Maassluis is immers van ons allemaal. 

Het uiteindelijk doel is om op 1 juni 2022, op de 104e verjaardag van Excelsior Maassluis, tijdens de Algemene Ledenvergadering het nieuwe beleidsplan te presenteren aan de leden. Voorzitter Hans de Leeuw laat weten waarom gekozen is om de leden actief te betrekken bij de nieuwe plannen: "Excelsior Maassluis is een vereniging. Mensen komen hier samen om te voetballen of voetbal te kijken. Het is hún vereniging. Daarom moeten zij een stem hebben in de koers die we met elkaar willen varen. Op die manier bepalen we samen welke kant we met onze club op willen."

Strategische sessies

Op 21 en 22 maart zullen er twee strategische ledensessies zijn. Een kleine groep van 50 mensen is hier inmiddels voor uitgenodigd. Het gaat hier om mensen uit alle geledingen van de club, van spelers en ouders tot sponsors en vrijwilligers. De avonden staan onder leiding van dagvoorzitter Eric Gudde. Het doel van deze avonden is om inzicht te krijgen in wat er bij deze groepen speelt en hoe zij de toekomst van onze club zouden zien.

Ledenenquête

Naast de ledensessies zullen er ook enquêtes worden uitgezet onder leden en andere groepen die actief bij onze vereniging betrokken zijn. Op die manier wordt een nog grotere groep bereikt en zorgen we ervoor dat iedereen een stem heeft in de nieuwe plannen. De online enquêtes zullen begin april verspreid worden.

We gaan het met elkaar doen!

De wereld om onze club verandert continu en in een rap tempo. Het bestuur heeft veel zin in de komende periode. "We vinden het leuk en spannend om de leden zo actief te betrekken bij het maken van de nieuwe plannen. Maar eigenlijk kan het ook niet anders. Samen vormen wij immers de club Excelsior Maassluis. We gaan het met elkaar doen!"