Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Ook wij als vereniging hebben te maken met het verwerken van persoonsgegevens van o.a. onze leden. Excelsior Maassluis hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In het kader van de invoering van de AVG heeft Excelsior Maassluis een privacy policy opgesteld en op de website geplaatst. Hierin kun je teruglezen welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel de persoonsgegevens verwerkt worden en waar je terecht kunt indien je wenst dat je persoonsgegevens uit ons bestand verwijderd worden. De privacy policy kun je terugvinden onder het kopje de club op de website.