Het bestuur van de Vrienden (Henny Breevaart, Dick van de Kooij en Peet Pieters) wenst alle Vrienden van Excelsior-M en ook de overige Excelsior leden fijne kerstdagen en een heel voorspoedig, gezond en sportief 2018 toe.

Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik u te informeren over de besteding van de gelden van de Vrienden.

Naast de omzetting van de lening van € 10.000 in een schenking, ter besteding voor de viering van het 100 jarig bestaan, hebben wij € 7500 ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een nieuw kassa- en pasjessysteem, om de geldstromen in de kantine en keuken te vereenvoudigen.

Verder wordt dit bedrag ook benut voor de noodzakelijke verbouwing van de keuken en vernieuwing van de frituurapparatuur. Het een en ander zal allemaal worden gerealiseerd in de winterstop, zodat we begin 2018, het jaar van het 100 jarig bestaan, weer volledig klaar zijn voor de toekomst op dit gebied.

Weer een project dat de gehele vereniging ten goede komt, dankzij uw jaarlijkse bijdragen!

Meer over de Vrienden van Excelsior