Bij de algemene ledenvergadering van donderdag jl. zijn de jaarcijfers van het afgelopen seizoen 2016/2017 aan de leden gepresenteerd. Dit terwijl het boekjaar pas net een paar dagen was verstreken. Deze jaarcijfers zijn ook al voorzien van een samenstellingsverklaring van onze accountant. Excelsior heeft de jaarcijfers ook direct aangeleverd bij de KNVB vanwege de licentie-eisen. Daarmee zijn wij ruim op tijd aangezien dit voor 1 november 2017 moet plaats vinden. Een knappe presentatie van onze penningmeester Harald Lourens en zijn financiële commissie.

Tijdens de vergadering heeft de penningmeester een toelichting gegeven op de cijfers en vragen beantwoord. De leden zijn nog niet gevraagd formeel decharge te geven aan het bestuur van Excelsior Maassluis. Dat staat geagendeerd voor de ledenvergadering van oktober. Hierdoor hebben alle leden ruimschoots de tijd om de cijfers te bekijken en hun vragen te stellen. Leden kunnen de cijfers opvragen via secretaris@excelsior-m.nl. Specifieke vragen kunnen gesteld worden via een speciaal mailadres: financielevragen@excelsior-m.nl

Ook heeft de penningmeester direct de begroting voor 2017-2018 met de leden besproken. Deze begroting gaat uit van een overschot van € 27.000 en is voorzichtig opgesteld en biedt nog veel ruimte voor verdere financiële verbetering. De begroting is ook al ingediend bij de KNVB vanwege de licentie-eisen.

Het bestuur