Het is bijna 5 maanden geleden dat het huidige seizoen van start is gegaan. U heeft voorafgaand aan het seizoen via ClubCollect het verzoek tot betalen van de contributie gekregen. Velen hebben inmiddels gehoor gegeven aan het betalingsverzoek, waarvoor onze dank! Echter, er zijn ook leden die tot op heden geen enkel gehoor hebben gegeven aan ons verzoek. Zij hebben ook nog geen enkele betaling gedaan van het openstaande bedrag.

Alle vorderingen waar na 15 februari 2019 geen enkele reactie op is geweest zullen worden overgedragen aan incassobureau Cash Control. Hiermee gaan additionele buitengerechtelijke incassokosten gepaard. Deze buitengerechtelijke incassokosten (inclusief BTW) zullen worden verhaalt op u als debiteur. Deze kosten komen dus bovenop uw contributiebedrag!

Via deze weg willen wij alle leden verzoeken om te controleren of zij aan hun betalingsverplichting hebben voldaan om zodoende incasso aanmaningen en kosten te voorkomen. Mocht blijken dat geen enkele betaling is gedaan, dan is het nadrukkelijke verzoek om dit voor 15 februari 2019 alsnog in orde te hebben. Dit kan door gebruik te maken van het verzoek van ClubCollect. In het uiterste geval kunt u ook overmaken op Excelsior Maassluis bankrekening NL 59 RABO 0143 8830 70 t.n.v. Excelsior Maassluis, onder vermelding van voor- en achternaam en geboortedatum van de betreffende speler. Op die manier helpt u de vereniging en voorkomt u extra kosten voor uzelf.

Wij zullen de betreffende leden ook nog trachten per email te informeren. Omdat niet altijd emailadreswijzigingen aan de ledenadministratie worden doorgegeven kunnen wij goede ontvangst door u niet garanderen. Daarom plaatsen wij dit bericht ook op onze club website.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en indien van toepassing, rekenen wij op uw medewerking.