Op 12 december is er weer een Algemene Ledenvergadering  in de kantine. Onderwerpen zijn onder andere stemming van bestuursleden en de definitieve cijfers van het afgelopen seizoen

De inloop is vanaf 19:00 uur. De vergadering begint om 19:30 uur en zal om ongeveer 21:00 eindigen. De definitieve agenda is als volgt:

– Opening

– Notulen vorige vergadering

– Jubilaressen

– Jaarcijfers 2017/2018

– Aftredende en herverkiesbare bestuursleden

– Pauze

– Telling en resultaat herverkiesbare bestuursleden

– Protocol ereleden en leden van verdienste

– Presentatie Dogan Corneille