Home
Activiteiten
Leden
Sponsoring
Lid worden
Contact

Contactgegevens Businessclub Excelsior M

Heb je een vraag over sponsoring, lidmaatschap van de Businessclub of iets anders, neem dan gerust contact met ons op. Hieronder zie je een overzicht van het bestuur en de diverse commissies van de Businessclub. Wij staan je graag te woord.

Bestuur

Peter Hobert
Peter HobertVoorzitter
06-53530528
Nancy Stolk
Nancy StolkSecretaris
Hans Hendriksen
Hans HendriksenPenningmeester

Commerciële Commissie

Binnen de commerciële is momenteel Remco Welbergen degene die de kar trekt. Natuurlijk zijn meerdere personen die commerciële vaardigheden hebben actief voor de Businessclub binnen deze commissie, maar het is erg prettig werken met 1 aanspreekpunt. De commerciële commissie heeft als doel het werven van nieuwe sponsoren.

Accountmanagement

Heeft als doel de bestaande sponsoren de benodigde aandacht te geven. Om de vinger aan de pols te houden en te weten wat er onder de sponsoren leeft zal Dick van der Kooij de sponsoren regelmatig bezoeken. Deze zal ook leden bezoeken maar ook vooral op zaterdag in het Businesshome gastheer en aanspreekpunt zijn.

Activiteiten Commissie

De Activiteitencommissie wordt gevormd door Timo Wiegmann. De verschillende activiteiten hebben een tweeledig karakter. Naast het feit dat het een uitstekende informele manier van het leren kennen van andere leden is, hebben zij regelmatig een zakelijke (commerciële) insteek om het netwerk van de leden te vergroten

Ten aanzien van de zaterdagactiviteit rond de thuiswedstrijden van ons 1e elftal is Dick van der Kooij bereid gevonden als gastheer van het Businesshome te fungeren. Hij zal het aanspreekpunt zijn op zaterdag en op zijn ludieke manier zorgen dat iedereen zich welkom voelt in ons prachtige Businesshome. U zult regelmatig kunnen genieten van zijn kookkunst.

Reclameborden Commissie

De reclameborden langs het hoofdveld van Excelsior M (rond het prachtige nieuwe kunstgrasveld) zijn naast een belangrijke bron van inkomsten voor Excelsior ook een uitstekende mogelijkheid om uw bedrijf onder de aandacht te brengen. Op deze manier kunt u zich profileren aan de duizenden supporters die wekelijks de wedstrijden van het 1e elftal bezoeken. Duco Heeneman gaat zich bezighouden met deze belangrijke taak.

Shirtsponsoring Commissie

In samenwerking met Biesheuvel Sport worden de verschillende elftallen voorzien van een prachtig tenue. U kunt via shirtsponsoring van een elftal een groot publiek bereiken. Om de organisatie rondom dit geheel in goede banen te leiden is Jasper Pleijsier bereid gevonden dit te coördineren.

Denktank

De mening en expertise van onze sponsoren is voor de Businessclub erg belangrijk. Om gebruik te kunnen maken van hun expertise en hen te laten meedenken ten aanzien van belangrijke onderwerpen voor de Businessclub en de vereniging zal er regelmatig overleg zijn met een aantal sponsoren. Dit zal in een wisselende samenstelling plaatsvinden zodat dit vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden. Vanuit de Businessclub zal Ron Berveling plaatsnemen in deze commissie.

Excelsiorplein

Als lid van de Businessclub hebben de leden toegang tot het Excelsiorplein. Via deze digitale tool kunnen de bedrijven zichzelf profileren en hun netwerk uitbreiden. Zodra er via het plein zaken gedaan wordt stroomt er een percentage terug naar Excelsior. In de komende tijd zullen ook de leden van Excelsior toegang krijgen tot het plein zodat zij ook gebruik kunnen maken van de door de sponsoren geboden voordelen. Een prachtig medium waar voor alle partijen een voordeel te behalen valt. Ron Berveling en zijn zoon Rico Berveling houden zich bezig met dit voor amateurverenigingen unieke medium.

Secretariaat

Binnen het secretariaat is er een verdeling van de verschillende taken. Als penningmeester van de Businessclub houdt Hans Hendriksen zich bezig met de financiële kant. Voor wat betreft een gedeelte van de administratie van de verschillende contracten van sponsoren is Timo Wiegmann bereid gevonden zijn steentje bij te dragen.