26 augustus 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering (6 september)

Nieuws Excelsior Maassluis

Op maandag 6 september houden we onze Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal worden gehouden in onze kantine en de aanvang is 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen laatste ledenvergadering
  4. Financieel verslag 2020/2021
  5. Begroting seizoen 2021/2022’
  6. Verkiezing Bestuur: Het voorstel is om Richard Dercks te benoemen tot lid van het bestuur, met als portefeuille technische zaken. Aftredend en herkiesbaar zijn Natasha Riedijk en Remco Langedijk
  7. Vrijwilligersbeleid

Pauze

  1. Afscheid van bestuursleden
  2. Rondvraag
  3. Sluiting