16 mei 2022

Agenda Algemene Ledenvergadering 1 juni

Nieuws Excelsior Maassluis

Op woensdag 1 juni 2022, de dag dat onze mooie club 104 jaar oud wordt, vindt een Algemene Ledenvergadering plaats. De inhoud van deze ledenvergadering is erg belangrijk voor de toekomst van Excelsior Maassluis.

Agenda

De Algemene Ledenvergadering begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

 • Opening
 • Notulen vergadering 6 september 2021
 • Mededelingen
 • Tussentijdse cijfers per 31 maart 2022
 • Begroting seizoen 2022/2023
 • Vaststelling contributie
 • Verkiezing bestuursleden. Het bestuur stelt voor om Jorrit de Koeijer en Peter van Velzen te benoemen tot lid van het bestuur. Remco Langedijk treedt tussentijds af als lid van het bestuur.
 • Update nieuw beleidsplan
 • Rondvraag
 • Huldiging jubilarissen
 • Sluiting

Tot 1 juni!

Het Bestuur