Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen gaat de Algemene Ledenvergadering komende maandag niet door. De vergadering wordt verplaatst naar woensdag 9 december. Het blijft voorlopig nog steeds onze insteek om de vergadering fysiek in de kantine te houden. Mocht dat door de Coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk zijn zal de vergadering digitaal worden gehouden.

De onderwerpen blijven vooralsnog ongewijzigd:

  • Notulen
  • Contributies
  • Verkiezing bestuur
  • Financiële zaken
    • Jaarcijfer
    • Begroting
    • Stand van zaken dit jaar