Op dinsdag 21 april heeft premier Mark Rutte laten weten dat vanaf ​woensdag 29 april​, met inachtneming van de regels, weer gesport mag worden door kinderen tot 18 jaar. Deze boodschap leidde bij de trainers en waarschijnlijk ook bij de meeste kinderen tot (voorzichtige) blijdschap. Een lichtpuntje in onzekere tijden.

Volgens de richtlijnen mogen alle teams tot en met O13 trainen onder normale omstandigheden, dus ​zonder​ de onderlinge afstand van 1,5 meter. Voor de teams van O15 tot en met O19 zullen de trainingen er iets anders uitzien, aangezien zij tijdens de training de onderlinge afstand van ​1,5 meter moeten bewaren​. Vanzelfsprekend zullen de trainers de trainingen hierop aanpassen. Premier Rutte roept verenigingen ook op om niet-leden deel te laten nemen. Vanaf 11 mei zullen niet-leden welkom zijn bij Excelsior Maassluis. Zij moeten zich hiervoor wel inschrijven via ​excelsior-m.nl/meedoen-tijdens-corona​. Al deze inschrijvingen worden bekeken voordat er deelgenomen mag worden.

Zorg voor jezelf én voor anderen
De premier benadrukte in zijn toespraak dat ‘de vrijheid van de één, niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de ander’. Daarom vinden we het als Excelsior Maassluis erg belangrijk dat we ons allemaal aan de geldende afspraken houden. Het organiseren van trainingen voor de jeugd kan alleen als ​iedereen zich hier aan houdt​!

Daarom zullen vanaf 29 april de volgende regels gaan gelden:

●  Ouders zijn (helaas) niet welkom op het complex van Excelsior Maassluis. De kinderen zullen bij het brengen en halen begeleid worden door trainers. Ouders blijven hierbij in de auto (De fietsenstalling is ook open voor kinderen).
●  Er zal een specifiek tijdstip worden genoemd waarop de kinderen gebracht en gehaald kunnen worden vanaf de parkeerplaats bij de hoofdingang. Kom niet veel te vroeg of te laat i.v.m. het beheersen van de doorstroom op de parkeerplaats.
●  Op het complex gelden twee specifieke looproutes (ingang en uitgang). Alle kinderen moeten zich hier aan houden.
●  Tijdens de trainingen houdt een corona-coördinator toezicht op de trainingen.
●  De kantine en kleedkamers zullen gesloten zijn. Toiletten zijn in een noodgeval te gebruiken, maar we willen aan alle ouders vragen op te letten dat de kinderen zo veel mogelijk thuis naar het toilet gaan (bijvoorbeeld vlak vóór de training).
●  De kinderen komen volledig aangekleed naar de training en nemen geen tas mee.
●  Kinderen die zelf ziekteverschijnselen hebben of kinderen waarvan gezinsleden ziekteverschijnselen hebben zijn ​niet​ welkom op de training.
●  Kinderen mogen een vooraf gevulde bidon meenemen. Het delen van bidons of drinkflessen is ten strengste verboden. (TIP: zet de naam van het kind op de fles)
●  Zorg dat kinderen vóór en ná de training (thuis) de handen gewassen hebben en dat zij naar het toilet zijn geweest.

Oproep aan de ouders
Wij willen aan alle ouders en verzorgers vragen om alle regels te bespreken met de kinderen. Daarnaast willen we duidelijk maken dat onnodig fysiek contact zoveel mogelijk beperkt moet worden. Dus geen ‘hoopjes’ of om elkaars nek hangen etc. Indien kinderen zich niet aan de regels houden moeten wij hen helaas de toegang tot de trainingen ontzeggen. En we zijn juist zo blij dat ze we weer lekker mogen voetballen!

Alle kinderen (dus ook de kinderen van O8 t/m O13) houden minimaal 1,5 meter afstand t.o.v. de trainers!

Ik heb twijfels of wil niet komen trainen…

Als u of uw kind het niet ziet zitten om deel te nemen aan de trainingen, dan hebben wij daar als club natuurlijk respect voor. Wij willen u wel vragen om dit te melden aan de trainers, zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Meld uw kind uiterlijk de avond voor de training af.

Aangepast trainingsrooster
Om de trainingen op ons sportcomplex mogelijk te maken geldt een aangepast trainingsrooster. Groepen trainen minder vaak, op andere tijden of zelfs op een ander dag. Reden hiervoor is om de stroom aan kinderen zo goed mogelijk te verdelen over de week. Het rooster geldt t/m 11 mei. Daarna gaan we kijken hoe het rooster verder wordt ingevuld.

De huidige maatregelen van de overheid gelden tot minimaal dinsdag 19 mei 2020. Een week eerder zal een persconferentie worden gehouden waarin mogelijk wijzigingen worden gecommuniceerd. Op basis van deze informatie zullen we met een volgende informatiebrief bij u terugkomen. Hierin volgt onder andere informatie over de seizoensafsluiting en praktische zaken voor het seizoen 2020-2021. Bij deze kunnen we u wel alvast melden dat het jeugdkamp van juni 2020 géén doorgang zal vinden.

Neem bij vragen contact op met uw coördinator. Veel plezier op de trainingen, maar onthoud: zorg goed voor jezelf én voor elkaar.

Bestuur en Jeugdbestuur van Excelsior Maassluis