Maandag 13 november: Algemene Ledenvergadering om 19:30 uur

Op maandag 13 november is er weer een algemene ledenvergadering. In de vorige Ledenvergadering op 2 juli zijn de jaarcijfers van het afgelopen seizoen gepresenteerd. Het bestuur wil op deze vergadering onder andere goedkeuring aan de vergadering vragen voor deze jaarcijfers. De vergadering wordt afgesloten door hoofdtrainer Jeroen Rijsdijk die de vergadering inzicht zal geven in zijn aanpak. De ledenvergadering begint om 19:30 uur.
De agenda is als volgt:
– notulen
– mededelingen
– jaarrekening 2016-2017
– presentatie Jeroen Rijsdijk
Wij rekenen op uw komst.
Het bestuur