Vrienden van Excelsior M

V R I E N D E N  van  E X C E L S I O R  - M

De vriendenclub van Excelsior-M bestaat al ruim 20 jaar en heeft in die periode vele projecten gerealiseerd die de gehele vereniging ten goede komen.

Jaarlijks storten de leden van de VRIENDEN een bijdrage van tenminste € 50,-- op de rekening 126889 van de VRIENDEN. Met het binnengekomen geld zijn diverse noodzakelijke verbeteringen aangebracht op ons complex.

Het afgelopen jaar is een nieuw terras aangelegd aan de zijkant van de kantine en is er een speelplaats gerealiseerd voor de allerkleinsten. Het geheel ziet er zeer fraai uit en geeft ons complex een prima uitstraling.

Het jaar daarvoor is de geluidinstallatie geheel vernieuwd uit de bijdrage van de VRIENDEN.

In de jaren daarvoor zijn o.a. de lichtinstallatie van het derde veld, de trainingsaccomodatie en nog vele andere projecten gerealiseerd uit de bijdrage van de VRIENDEN.

Een paar jaar geleden schommelde het ledenaantal zo tussen de 50 en 60 leden. Door een actieve aquisitie zijn we inmiddels doorgegroeid naar ruim 140 VRIENDEN en hebben we ons vizier nu gesteld op 200 VRIENDEN in de komende tijd. Uiteraard komt hiervoor nogalwat om de hoek kijken en is de onontbeerlijke steun van iedereen hard nodig. Wij roepen derhalve alle VRIENDEN op om ons te steunen door het aanbrengen van nieuwe VRIENDEN.

Het moet voor iedereen toch goed aanvoelen als uw naam ook op het scherm verschijnt in de kantine en er mede door uw bijdrage weer een verbetering op ons complex mogelijk is gemaakt.

U kunt zich aanmelden als VRIEND bij een van de onderstaande bestuurleden. Doen, U krijgt er zomaar ruim 140 VRIENDEN bij.

 

Met sportgroeten.

 

Henny Breevaart tel 010-5912127

Dick van der Kooij tel. 06-43604216

Peet Pieters tel. 010-5990723