Algemene Ledenvergadering

Aanstaande maandag is er zoals eerder aangekondigd een extra algemene ledenvergadering. Deze vergadering start om 19.30 uur. De agenda is als volgt:
 

  • Nieuwe statuten
  • Recht van opstal
  • De cijfers t/m februari 2017
  • Vaststellen contributie 2017-2018
  • Rondvraag

Hieronder een aantal stukken voor deze vergadering.
 
Nieuwe Statuten
 
In de bijlage de concept statuten. De belangrijkste wijzigingen zijn:
-          Artikel 3 Doel van de vereniging. Hier is verdwenen de tekst “met uitzondering van de beroepsvoetbalsport en de voetbalsport op zondag”
-          Artikel 12. Hier is de mogelijkheid toegevoegd dat er in plaats van de kascommissie een accountant wordt ingeschakeld om de jaarcijfers goed te keuren. Dit zoals tijdens de ALV van november besloten en conform de licentie-eisen van de KNVB.
 
Cijfers t/m februari 2017 + contributievoorstel
 
-          Worden tijdens de vergadering getoond
 
Het bestuur